O KANCELARII

 O KANCELARII 

W ramach Kancelarii Prawnej i Mediacyjnej LexDental wraz ze współpracującym ze mną zespołem adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych  świadczymy kompleksowe specjalistyczne usługi prawne wyłącznie dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie stomatologii.

Stale obsługujemy podmioty lecznicze i praktyki zawodowe, doradzając w szczególności w zakresie odpowiedzialności, a także tworzenia umów z lekarzami, personelem pomocniczym oraz procedur wewnętrznych, zapewniając Państwu bezpieczeństwo prawne oraz zgodność prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami. Reprezentujemy lekarzy dentystów w sporach – przed sądami lekarskimi, powszechnymi, a także Sądem Najwyższym. 


 O MNIE 


Milena Delijewska
lekarz dentysta | prawnik | mediator sądowy | właściciel kancelarii

Jestem absolwentką prestiżowego Uniwersytetu Medycznego Charite w Berlinie na kierunku STOMATOLOGIA. Ukończyłam również Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku: PRAWO (5-letnie jednolite studia magisterskie), uczestniczką studiów podyplomowych: prawo medyczne oraz podyplomowych studiów zarządzania organizacjami ochrony zdrowia w Szkole Głównej Handlowej. Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Od wielu lat prowadzę kompleksowe i praktyczne kursy z prawa medycznego. Zrealizowałam szereg szkoleń dla członków towarzystw naukowych, m. in. Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, International Team of Implantology, izb lekarskich i towarzystw ubezpieczeniowych, a także prezentowałam autorskie wystąpienia na największych konferencjach i spotkaniach branżowych w Polsce, m. in. podczas Międzynarodowych Targów Stomatologicznych KRAKDENT, Targów DENTAMED, Stomatologicznej Sesji Sudeckiej czy corocznych Andrzejek Stomatologicznych organizowanych przez Śląską Izbę Lekarską.

Przynależę do szeregu towarzystw naukowych i organizacji zawodowych. Stale poszerzam swoją wiedzę na kursach w kraju i zagranicą, koncentrując się jako lekarz dentysta przede wszystkim na zabiegach z zakresu stomatologii dziecięcej. W zakresie prawa medycznego skupiam się na zagadnieniach związanych z prowadzeniem działalności leczniczej, prawami pacjentów i odpowiedzialnością cywilną osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

Od ponad 6 lat jestem członkiem Komisji Stomatologicznej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, a także Komisji Legislacyjnej. Od marca 2019 roku pełnię funkcję v-ce Prezesa Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, biorąc udział m. in. w ministerialnych pracach nad regulacją zawodów pomocniczych w stomatologii.

 

Kontakt: 

milena.delijewska@lexdental.pl

+48 537 766 150

PRZYKŁADOWE REFERENCJE