OBSŁUGA PRAWNA

OBSŁUGA PRAWNA

 

 • E-PORADY PRAWNE
   Kancelaria wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, udziela porad prawnych również drogą elektroniczną. Aby otrzymać e-poradę należy: 1. Wysłać treść pytania prawnego na adres e-mail: milena.delijewska@lexdental.pl. 2.Poczekać na odpowiedź ze strony Kancelarii. W ciągu kilku godzin od otrzymania zapytania skontaktujemy się z Państwem, podając ustaloną kwotę honorarium i termin udzielenia porady prawnej. 3. Dokonać stosownej wpłaty umówionego wynagrodzenia na numer rachunku Kancelarii. 4. Odebrać poradę prawną, która zostanie przesłana na wskazany w zapytaniu adres e-mail w ustalonym terminie.
 • AUDYT DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
   Podczas audytu analizowana jest dokumentacja medyczna pod kątem poprawności, rzetelności i zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami, a także przydatności jako źródła dowodowego w przypadku sporów pomiędzy pacjentami a podmiotem leczniczym. Pozwala to podnieść bezpieczeństwo Państwa placówki w dobie rosnącej roszczeniowości pacjentów i usprawnić procedury dokumentacyjne. Przedmiotem analizy są m. in. karty pacjentów, obieg dokumentacji w placówce, a także dokumentacja zbiorcza. Analiza zawiera również 4-godzinne szkolenie dla personelu podmiotu leczniczego z zakresu dokumentacji medycznej w gabinecie stomatologicznym. Czas trwania audytu i koszt jest uzależniony od wielkości placówki. Szczegółowy zakres audytu za każdym razem jest ustalany indywidualnie.
 • ANALIZA I KONSULTACJA ROSZCZEŃ PACJENTA
   Doradztwo realizowane w tym zakresie ma na celu ochronę Państwa interesu prawnego wobec kierowanych żądań pacjenta (wezwania do zapłaty, żądania zawarcia ugody, zwrotu kosztów). Wszelkie roszczenia oceniamy pod kątem zasadności i ryzyka wszczęcia postępowania, a także w świetle zawartej umowy i ogólnych warunków danego ubezpieczyciela. W ramach tej usługi uzyskują Państwo wsparcie merytoryczne przy prowadzonym przez towarzystwo ubezpieczeniowe postępowaniu likwidacyjnym, pomoc przy kompletowaniu wymaganych dokumentów i przedstawianiu okoliczności faktycznych danej sprawy ubezpieczycielowi. Na Państwa życzenie komunikujemy się z pacjentem i jego pełnomocnikiem w zakresie podjętych działań. W przypadku podjęcia decyzji o zawarciu z pacjentem ugody przygotowany również zostanie stosowny dokument.
 • OBRONA LEKARZA DENTYSTY W PROCESIE
   Reprezentujemy lekarzy w sporach sądowych zarówno przed sądami lekarskimi, jak i przed sądami powszechnymi (cywilnym, karnym, administracyjnym) na terenie całej Polski.

 

 

Kancelaria Prawa Medycznego LexDental
dr Milena Delijewska
ul. Zielonogórska 12a lok. 8
53-617 Wrocław
milena.delijewska@lexdental.pl
+48 537 766 150