Co każdy „implantolog” o prawie wiedzieć powinien?

szkolenie internetowe
piątek, 27.05.2022 r. w godz. 20:30 - 22:30

 Program szkolenia:

1. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z zakresu implantologii stomatologicznej
➢ Czy wymagana jest specjalizacja z chirurgii stomatologicznej? Kiedy i w jakich okolicznościach zapytają nas o wiedzę i umiejętności?
➢ Z kim i na jakich zasadach można ukształtować współpracę w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych?
➢ Podmiot leczniczy – szybka ścieżka „rejestracji”
➢ Kiedy odpowiedzialność wobec pacjenta ponosi podmiot leczniczy a kiedy lekarz dentysta na kontrakcie? Których zapisów w „umowie o współpracy z podmiotem leczniczym” nie może zabraknąć, a które z nich są dla nas niebezpieczne?

2. ROSZCZENIOWY PACJENT
Jak kształtują się roszczenia pacjentów leczonych implantologiczne?
➢ Co zrobić, gdy pacjent:
– wzywa do zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienia, renty?
– zarzuca, że do zakażenia HCV doszło podczas zabiegu wszczepienia implantów?
– żąda natychmiastowego wydania dokumentacji medycznej? Co wydać pacjentowi?
– prosi o podanie nr polisy?
– wzywa do zwrotu kosztów leczenia?
– chce podpisania ugody? Kiedy warto rozważyć pójście na ustępstwa i porozumienie z pacjentem?
➢ Reklamacja leczenia implantologicznego – czy to w ogóle możliwe? Jak nią zarządzać?

3. WIELOPŁASZCZYZNOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ. Czym straszą nas (bez)skutecznie pacjenci?

4. UBEZPIECZENIE od ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ – jedyna odpowiedzialność, od której skutków finansowych jesteśmy w stanie się „ubezpieczyć”. Przeanalizujemy, jak skutecznie z tej ochrony skorzystać? Sprawdzimy również, na co zwrócić uwagę, zawierając umowę ubezpieczenia, a także czy ubezpieczyciel w każdym przypadku uczyni zadość roszczeniom pacjenta?

5. DOKUMENTACJA MEDYCZNA udzielonych świadczeń zdrowotnych z zakresu implantologii jako NAJSKUTECZNIEJSZE OCHRONA przed roszczeniami pacjentów.
W szczególności:
➢ omówimy:
plan leczenia, umowę na leczenie implantologiczne – sprawdzimy, czy na pewno zawierać ją na piśmie? Na które jej zapisy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Jakie są obowiązki i prawa stron umowy na leczenie?, zgodę na leczenie implantologiczne i implantoprotetyczne.
➢ przekonamy się, czy o zgodę w zgodzie tylko chodzi? I kiedy po nią sięgamy?
➢ sprawdzimy, na co zwrócić szczególną uwagę w procesie kompletowania dokumentacji medycznej na potrzeby likwidacji szkody przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym czy postępowania przed Sądem?


Metodologia internetowego kursu:
interaktywny wykład, studium przypadków, analiza dokumentacji, pytania i odpowiedzi

Szkolenie prowadzone jest dla kameralnej grupy lekarzy dentystów na platformie internetowej ClickMeeting.

Termin szkolenia:
piątek, 27.05.2022 r. w godz. 20:30 – 22:30

Koszt udziału: 369 zł brutto

Prowadząca:
Milena Delijewska
lekarz dentysta | prawnik | mediator sądowy

REJESTRACJA NA SZKOLENIE


  DANE UCZESTNIKA


  Imię i nazwisko*:
  Numer PWZ:
  Stanowisko*:
  Prowadzę*:
  Adres email*:
  Powtórz adres email*:
  Telefon kontaktowy:
  Chcę wziąć udział w szkoleniu w terminie*:


  DANE DO FAKTURY


  Nazwa firmy:
  Ulica, numer:
  Miejscowość:
  Kod pocztowy:
  NIP:


  Akceptuję fakturę w wersji*:


  WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza i opłacenie jego udziału.
  2. W ciągu kilku godzin od zgłoszenia otrzymacie Państwo na podany adres e-mail fakturę proforma wystawioną na podane przy rejestracji dane.
  3. Cena szkolenia wynosi 369 zł brutto.
  4. Bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty przesłana zostanie Państwu faktura wraz z danymi dostępu do szkolenia. W dniu kursu otrzymają również Państwo przypomnienie o kursie.
  5. Dane dostępu do szkolenia są do wykorzystania wyłącznie przez osobę zgłaszającą się na webinar z adresu, z którego dokonała rejestracji. W przypadku bezprawnego wykorzystania lub rozpowszechniania dostępu do pokoju konferencyjnego, a także w przypadku udziału osób nieuprawnionych, tj. niezarejestrowanych na szkolenie, osoby te zostaną obciążone pełną opłatą za udział w kursie na podstawie danych uzyskanych od operatora serwisu ClickMeeting.
  6. W przypadku zgłoszenia udziału w szkoleniu i niedokonania opłaty w terminie, rezerwacja zostaje anulowana.
  7. Do udziału w szkoleniu online potrzebna będzie tylko przeglądarka www oraz stabilny dostęp do internetu.
  8. Szkolenie skierowane jest wyłącznie do lekarzy dentystów. Jeśli osoba, która mimo niespełniania tego warunku wypełni formularz rejestracyjny, jej udział w szkoleniu zostanie anulowany, a dokonana opłata zwrócona.
  9. W przypadku rezygnacji z udziału do 10 dni przed planowanym terminem szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100 % wpłaconej kwoty. Rezygnacje przyjmowane są mailowo: milena.delijewska@lexdental.pl i telefonicznie pod nr 537 766 150.
  10. W wyjątkowych okolicznościach (np. choroba) organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. Zwrot uiszczonej opłaty za udział w kursie dokonany zostanie w terminie 3 dni od zaplanowanej daty szkolenia.
  11. Webinar prowadzony jest w dniu kursu na żywo i nie jest nagrywany.


  Wiadomość dla Organizatora - dodatkowe informacje:
  * - Pola wymagane