Pacjent wzywa do zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienia…

szkolenie internetowe
poniedziałek, 11.09 w godz. 20:30 - 22:30

 Program szkolenia:

➢ jak kształtują się aktualnie roszczenia pacjentów wobec lekarzy dentystów?
➢ co zrobić, gdy pacjent
– wzywa do zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienia,
– natychmiastowego wydania dokumentacji medycznej
– podania nr polisy ubezpieczeniowej?

➢ kiedy odpowiedzialność ponosi klinika a kiedy stomatolog? Których zapisów w „umowie o świadczenie usług” nie może zabraknąć?
➢ na co zwrócić szczególną uwagę w procesie kompletowania dokumentacji medycznej na potrzeby likwidacji szkody przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym czy postępowania przed Sądem?
jak „ustosunkować się do roszczenia pacjenta”?
➢ wielopłaszczyznowa odpowiedzialność lekarza dentysty – czym straszą nas (bez)skutecznie pacjenci?
➢ roszczenia z tytułu zakażeń w gabinecie stomatologicznym – na co zwrócić uwagę, dokumentując w szczególności procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji?

➢ blaski i cienie „ugody z pacjentem” – kiedy i jak można wykorzystać ten instrument prawny?

Koszt udziału: 500 zł brutto
Szkolenie odbędzie się w kameralnej grupie na platformie internetowej Clickmeeting. Do udziału potrzebują Państwo wyłącznie dostępu do internetu.

Dostępne terminy szkolenia online:
poniedziałek, 11.09 w godz. 20:30 – 22:30

Prowadząca:
Milena Delijewska
lekarz dentysta | prawnik | mediator sądowy

pośrednik ubezpieczeniowy nr KNF 11250421/A


www.LexDental.pl
www.DENTALrisk.pl

REJESTRACJA NA SZKOLENIE


  DANE UCZESTNIKA


  Imię i nazwisko*:
  Numer PWZ:
  Stanowisko*:
  Prowadzę*:
  Adres email*:
  Powtórz adres email*:
  Telefon kontaktowy:
  Chcę wziąć udział w szkoleniu w terminie*:


  DANE DO FAKTURY


  Nazwa firmy:
  Ulica, numer:
  Miejscowość:
  Kod pocztowy:
  NIP:


  Akceptuję fakturę w wersji*:


  WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza i opłacenie jego udziału.
  2. W ciągu kilku godzin od zgłoszenia otrzymacie Państwo na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z danymi do płatności.
  3. Cena szkolenia wynosi 500 zł brutto.
  5. Dane dostępu do szkolenia są do wykorzystania wyłącznie przez osobę zgłaszającą się na webinar z adresu, z którego dokonała rejestracji. W przypadku bezprawnego wykorzystania lub rozpowszechniania dostępu do pokoju konferencyjnego, a także w przypadku udziału osób nieuprawnionych, tj. niezarejestrowanych na szkolenie, osoby te zostaną obciążone pełną opłatą za udział w kursie na podstawie danych uzyskanych od operatora serwisu ClickMeeting.
  6. W przypadku zgłoszenia udziału w szkoleniu i niedokonania opłaty w terminie, rezerwacja zostaje anulowana.
  7. Do udziału w szkoleniu online potrzebna będzie tylko przeglądarka www oraz stabilny dostęp do internetu.
  8. Szkolenie skierowane jest wyłącznie do lekarzy dentystów. Jeśli osoba, która mimo niespełniania tego warunku wypełni formularz rejestracyjny, jej udział w szkoleniu zostanie anulowany, a dokonana opłata zwrócona.
  9. W przypadku rezygnacji z udziału do 10 dni przed planowanym terminem szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100 % wpłaconej kwoty. Rezygnacje przyjmowane są mailowo: milena.delijewska@lexdental.pl i telefonicznie pod nr 537 766 150.
  10. W wyjątkowych okolicznościach (np. choroba) organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. Zwrot uiszczonej opłaty za udział w kursie dokonany zostanie w terminie 3 dni od zaplanowanej daty szkolenia.
  11. Webinar prowadzony jest w dniu kursu na żywo i nie jest nagrywany.


  Wiadomość dla Organizatora - dodatkowe informacje:
  * - Pola wymagane