ROSZCZENIA WOBEC LEKARZY DENTYSTÓW

KATOWICE
18.01.2020 w godz. 10:00 - 17:00

 Program szkolenia:

Część I: 10:00 – 12:30
Lekarz dentysta – przedsiębiorca i pracodawca w gąszczu przepisów

1. Praktyka zawodowa czy podmiot leczniczy  – na co postawić? O odpowiedzialności słów kilka…
2. Umowy w gabinecie stomatologicznym
a) Umowa o pracę w gabinecie stomatologicznym.
– rodzaje umów – elementy konstrukcyjne – obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy – rozliczenia czasu pracy, w tym nadgodzin – terminy i podstawy wypowiedzeń – odpowiedzialność pracownika (np. za zepsuty sprzęt) – klauzule dozwolone i niedozwolone w umowie o pracę – sądowe spory pracownicze – bezpieczne prawnie “dni próbne”;
b) Inne formy “zatrudnienia”: umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług (kontrakt).
– jak ukształtować bezpieczną prawnie treść dla podmiotu leczniczego oraz lekarza dentysty? – jak uniknąć zarzutu “ukrytego” stosunku pracy? – odpowiedzialność na umowie cywilnoprawnej – klauzule dozwolone i niedozwolone w umowach cywilnoprawnych
c) Umowa najmu gabinetu stomatologicznego.
– jak wynająć gabinet stomatologiczny? – obowiązki podatkowe i rejestracyjne.

Część II: 12:45 – 14:30
ROSZCZENIOWY PACJENT W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM
– o co zadbać, by spać spokojnie? 
1. Jakie oświadczenia i dokumenty musi podpisać pacjent i dlaczego?
2. Prawidłowy obieg dokumentacji medycznej w gabinecie – prowadzenie, udostępnianie i przechowywanie.
3. Tajemnica zawodowa i ochrona danych osobowych.
4. Postępowanie w sytuacjach “kryzysowych”, w tym m. in.:
– niezadowolony, awanturujący się pacjent
– dziecko “z babcią” w gabinecie
– pacjent żąda udostępnienia dokumentacji medycznej
– weryfikacja tożsamości pacjenta
– pacjent odmawia zapłaty za usługę

Część III: 14:30 – 17:00
(Nie)zapowiedziana kontrola w gabinecie stomatologicznym – wewnętrzny audyt w placówce
1. “Próba generalna przed kontrolą Sanepidu
2. RODOwariactwo – czyli ochrona danych “po nowemu” w stomatologii: procedury i wymagana dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych po 25 maja 2018 r. Sprawdzimy, jakie mamy obowiązki i uprawnienia wobec pacjentów, pracowników i współpracowników oraz zweryfikujemy, czy obieg dokumentacji w Twoim gabinecie stomatologicznym zapewnia pełną ochronę i odbywa się w zgodzie z przepisami.
3. Urząd Skarbowy: Kiedy organy skarbowe mogą nas skontrolować bez zawiadomienia, jak przebiega taka kontrola, jakie są nasze uprawnienia i obowiązki? Co z tajemnicą lekarską i dostępem do dokumentacji medycznej? Jak ewidencjonować sprzedaż w gabinecie stomatologicznym – obowiązki i zasady użytkowania kasy fiskalnej Paragon fiskalny – obowiązkowe elementy, błędy i archiwizacja. “VAT czy bez-VAT” – analiza świadczeń stomatologicznych Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Czy każdy zakup jest kosztem uzyskania przychodu?
4. Państwowa Inspekcja Pracy: przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w gabinecie stomatologicznym
– wymagana dokumentacja i obowiązki pracodawcy/ Zleceniodawcy; w tym m. in. szkolenia BHP, badania lekarskie, ocena ryzyka zawodowego – wypadki przy pracy “w praktyce” – zakłucia i zranienia a obowiązki dokumentacyjne, czyli jak powinno wyglądać właściwe postępowanie po zranieniu lub kontakcie z materiałem potencjalnie zakaźnym? – przebieg kontroli i najczęstsze nieprawidłowości5. Urząd Wojewódzki (=organ rejestrowy dla podmiotów leczniczych): – zasady i tryb kontroli – przedmiot kontroli – najczęstsze nieprawidłowości w podmiotach leczniczych (placówkach stomatologicznych). Omówimy i przeanalizujemy całą dokumentację, która podlega kontroli organu rejestrowego z uwzględnieniem aktualnych zmian przepisów, w tym: dokumentację zakładu leczniczego, strukturę organizacyjną podmiotu, akta osobowe, dokumentację medyczną (zbiorczą i indywidualną), dot. stanu pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia, dokumentację sprzętu medycznego, umowy z innymi podmiotami.


Metodologia kursu:
interaktywny wykład, studium przypadków, analiza dokumentacji, pytania i odpowiedzi

Terminy i miejsca szkoleń: 
sobota, 18.01.2020 r. w godz. 10:00 – 17:00 | KATOWICE
sobota, 25.01.2020 r. w godz. 10:00 – 17:00 | WARSZAWA

Pakiet szkoleniowy w cenie 990 zł obejmuje:
udział w kursie, materiały edukacyjne, certyfikat uczestnictwa, przekąski i przerwy kawowe dostępne przez cały czas trwania kursu.
Szkolenie skierowane jest do lekarzy dentystów i odbywa się w kameralnej, kilkuosobowej grupie.
Prowadząca:
Milena Delijewska
Absolwentka prestiżowego Uniwersytetu Medycznego Charite w Berlinie na kierunku: stomatologia. Ukończyła również studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku: prawo, a także uzupełniająco w ramach studiów podyplomowych: prawo medyczne. Właściciel Kancelarii Prawa Medycznego LexDental, świadczącej specjalistyczne usługi prawne dla lekarzy dentystów.

REJESTRACJA NA SZKOLENIE


DANE UCZESTNIKA


Imię i nazwisko*:
Stanowisko*:
Adres email*:
Powtórz adres email*:
Telefon kontaktowy:
Chcę wziąć udział w następującym szkoleniu*:


DANE DO FAKTURY


Nazwa firmy:
Ulica, numer:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
NIP:


Proszę o fakturę w wersji*:


WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, a terminowe dokonanie wpłaty za kurs jest ostatecznym potwierdzeniem udziału. Brak wpłaty w ciągu 7 dni od dokonania rejestracji spowoduje automatyczne anulowanie zgłoszenia.
2. Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z przesłaniem danych do płatności następuje automatycznie w ciągu kilkunastu minut od wysłania wypełnionego formularza. W przypadku braku otrzymania automatycznej wiadomości, proszę o kontakt mailowy z Organizatorem: milena.delijewska@lexdental.pl.
3. Cena szkolenia wynosi 990 zł i zawiera: udział w kursie, materiały edukacyjne wraz z wzorami roboczej dokumentacji,certyfikat uczestnictwa, przekąski i przerwy kawowe dostępne przez cały czas trwania kursu.
4. W przypadku rezygnacji z udziału do 10 dni przed planowanym terminem szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100 % wpłaconej kwoty. Rezygnacje przyjmowane są mailowo: milena.delijewska@lexdental.pl i telefonicznie pod nr 537 766 150.
4. W wyjątkowych okolicznościach (np. choroba) lub w przypadku niezebrania ilości osób wystarczającej do organizacji szkolenia organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jednocześnie nie ponosząc odpowiedzialności za ewentualne koszty związane z dokonaną przez uczestników rezerwacją biletów i pokoi hotelowych. Zwrot uiszczonej opłaty za udział w kursie dokonany zostanie w terminie 10 dni od zaplanowanej daty szkolenia.
5. Faktura wystawiana jest bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty i przesyłana Uczestnikowi w wybranej przez niego formie.


Wiadomość dla Organizatora - dodatkowe informacje:
* - Pola wymagane


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *