PRAWO MEDYCZNE W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM

szkolenie internetowe
sobota, 20.03.2021 r. w godz. 09:30 - 12:00

 Program szkolenia:

1. Organizacja pracy w gabinecie stomatologicznym. Procedura rejestracji i obsługi pacjentów w świetle przepisów i dobrych praktyk, w szczególności w stanie epidemii – jak usprawnić pracę gabinetu stomatologicznego?

2. Aktualne przepisy i bezpieczne procedury w zakresie wykonywanych czynności w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych.

3. Dokumentacja medyczna w gabinecie stomatologicznym
– proces kompletowania dokumentacji – jak usprawnić pracę lekarza dentysty i zwiększyć jego bezpieczeństwo prawne?
– prawidłowy obieg dokumentacji medycznej w gabinecie.

4. Prawa i obowiązki pacjenta – jak przestrzegać ich w praktyce? Analiza przypadków dokonywanych naruszeń i skarg pacjentów.

5. (Nie)zapowiedziane kontrole: Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Skarbowego, ZAIKSu, Inspekcji Handlowej w gabinecie stomatologicznym – nie daj się zaskoczyć!

6. Postępowanie w sytuacjach “kryzysowych”, w tym m. in.:
– żądanie udostępniania dokumentacji
– dziecko “z babcią” w gabinecie
– weryfikacja tożsamości pacjenta
– pacjent odmawia zapłaty za usługę
– awanturujący się pacjent.


Metodologia internetowego kursu:
interaktywny wykład, studium przypadków, analiza dokumentacji, pytania i odpowiedzi

Szkolenie skierowane jest do:
– asystentek i higienistek stomatologicznych,
– rejestratorek medycznych
– właścicieli i managerów gabinetów stomatologicznych

Termin szkolenia:
sobota, 20.03.2021 r. w godz. 09:30 – 12:00

Koszt udziału: 250 zł brutto

Prowadząca:
Milena Delijewska
lekarz dentysta | prawnik | mediator sądowy

REJESTRACJA NA SZKOLENIE


  DANE UCZESTNIKA


  Imię i nazwisko*:
  Nazwa gabinetu*:
  Stanowisko*:
  Adres email*:
  Powtórz adres email*:
  Telefon kontaktowy:
  Chcę wziąć udział w szkoleniu w następującym terminie*:


  DANE DO FAKTURY


  Nazwa firmy:
  Ulica, numer:
  Miejscowość:
  Kod pocztowy:
  NIP:


  Akceptuję fakturę w wersji*:


  WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, a terminowe dokonanie wpłaty za kurs jest ostatecznym potwierdzeniem udziału. Brak wpłaty w ciągu 7 dni od dokonania rejestracji spowoduje automatyczne anulowanie zgłoszenia.
  2. Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z przesłaniem danych do płatności następuje automatycznie w ciągu kilkunastu minut od wysłania wypełnionego formularza. W przypadku braku otrzymania automatycznej wiadomości, proszę o kontakt mailowy z Organizatorem: milena.delijewska@lexdental.pl.
  3. W przypadku rezygnacji z udziału do 10 dni przed planowanym terminem szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100 % wpłaconej kwoty. Rezygnacje przyjmowane są mailowo: milena.delijewska@lexdental.pl i telefonicznie pod nr 537 766 150.
  4. W wyjątkowych okolicznościach (np. choroba) lub w przypadku niezebrania ilości osób wystarczającej do organizacji szkolenia organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. Zwrot uiszczonej opłaty za udział w kursie dokonany zostanie w terminie 3 dni od zaplanowanej daty szkolenia.
  5. Faktura wystawiana jest bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty i przesyłana Uczestnikowi w wybranej przez niego formie.


  Wiadomość dla Organizatora - dodatkowe informacje:
  * - Pola wymagane