Współpraca lekarza dentysty z podmiotem leczniczym

szkolenie internetowe
poniedziałek, 03 października w godz. 20:30 - 22:00

Wśród omawianych zagadnień kursu m.in.:

I Umowa o współpracy lekarza dentysty z podmiotem leczniczym

Których zapisów w „umowie o współpracy” nie może zabraknąć?

Na które postanowienia umowy zwrócić szczególną uwagę i o których istnieniu nie zapomnieć po rozwiązaniu umowy?

➢Jak kształtuje się odpowiedzialność stron kontraktu? W jakim zakresie tę odpowiedzialność przejmie nasz ubezpieczyciel?

Kiedy odpowiedzialność wobec pacjenta ponosi podmiot leczniczy, a kiedy lekarz dentysta na kontrakcie?
Jakie są próby ukształtowania praktyki w tym zakresie i jak to się ma do obowiązujących regulacji prawnych?

II Czy podmiot leczniczy to jedyna możliwość nawiązania współpracy z innymi lekarzami dentystami?


Termin szkolenia online:
poniedziałek, 03 października w godz. 20:30 – 22:00

Koszt udziału: 369 zł brutto
Szkolenie odbędzie się w kameralnej grupie na platformie internetowej Clickmeeting.

Do udziału potrzebują Państwo wyłącznie dostępu do stabilnego internetu.

Prowadząca:
Milena Delijewska
lekarz dentysta | prawnik | mediator sądowy
pośrednik ubezpieczeniowy nr KNF 11250421/A

www.LexDental.pl
www.DENTALrisk.pl

REJESTRACJA NA SZKOLENIE


  DANE UCZESTNIKA


  Imię i nazwisko*:
  Numer PWZ:
  Stanowisko*:
  Prowadzę*:
  Adres email*:
  Powtórz adres email*:
  Telefon kontaktowy:
  Chcę wziąć udział w szkoleniu w terminie*:


  DANE DO FAKTURY


  Nazwa firmy:
  Ulica, numer:
  Miejscowość:
  Kod pocztowy:
  NIP:


  Akceptuję fakturę w wersji*:


  WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza i opłacenie jego udziału.
  2. W ciągu kilku godzin od kompletnego zgłoszenia otrzymacie Państwo na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z danymi do płatności.
  3. Cena szkolenia wynosi 369 zł brutto.
  4. Bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty przesłana zostanie Państwu faktura wraz z danymi dostępu do szkolenia. W dniu kursu otrzymają również Państwo przypomnienie o kursie.
  5. Dane dostępu do szkolenia są do wykorzystania wyłącznie przez osobę zgłaszającą się na webinar z adresu, z którego dokonała rejestracji. W przypadku bezprawnego wykorzystania lub rozpowszechniania dostępu do pokoju konferencyjnego, a także w przypadku udziału osób nieuprawnionych, tj. niezarejestrowanych na szkolenie, osoby te zostaną obciążone pełną opłatą za udział w kursie na podstawie danych uzyskanych od operatora serwisu ClickMeeting.
  6. W przypadku zgłoszenia udziału w szkoleniu i niedokonania opłaty w terminie, rezerwacja zostaje anulowana.
  7. Do udziału w szkoleniu online potrzebna będzie tylko przeglądarka www oraz stabilny dostęp do internetu.
  8. Szkolenie skierowane jest wyłącznie do lekarzy dentystów. Jeśli osoba, która mimo niespełniania tego warunku wypełni formularz rejestracyjny i dokona płatności, jej udział w szkoleniu zostanie anulowany, a dokonana opłata zwrócona.
  9. W przypadku rezygnacji z udziału do 10 dni przed planowanym terminem szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100 % wpłaconej kwoty. Rezygnacje przyjmowane są mailowo: milena.delijewska@lexdental.pl i telefonicznie pod nr 537 766 150.
  10. W wyjątkowych okolicznościach (np. choroba) organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. Zwrot uiszczonej opłaty za udział w kursie dokonany zostanie w terminie 3 dni od zaplanowanej daty szkolenia.
  11. Webinar prowadzony jest w dniu kursu na żywo i nie jest nagrywany.


  Wiadomość dla Organizatora - dodatkowe informacje:
  * - Pola wymagane