DOKUMENTACJA GABINETU STOMATOLOGICZNEGO

DOKUMENTACJA GABINETU STOMATOLOGICZNEGO

Podczas audytu na miejscu w Państwa gabinecie stomatologicznym kompleksowej analizie będzie podlegać całościowo dokumentacja związana z prowadzoną działalnością leczniczą, w tym:  
 vvvvv
1. Dokumentacja podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( np. dokumentacja rejestrowa, umowy z pracownikami/ współpracownikami, regulamin organizacyjny)
2. Dokumentacja sterylizacji 
3. Dokumentacja pracownicza
4. Dokumentacja ochrony danych osobowych 
5. Dokumentacja medyczna, tzw. procesowy audyt dokumentacji – ocena w świetle aktualnych przepisów i roszczeń pacjentów.

Stwierdzone wszelkie braki i nieprawidłowości zostaną Państwu uzupełnione, a personel przeszkolony w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej.

Czas trwania audytu: ok. 5 h
Czas trwania szkolenia personelu: 3 h

Koszt audytu jest uzależniony od wielkości placówki i za każdym razem ustalany jest indywidualnie.

Kontakt:
milena.delijewska@lexdental.pl