O KANCELARII

Milena Delijewska


lekarz dentysta | prawnik | mediator sądowy
pośrednik ubezpieczeniowy nr KNF 11250421/A

Jestem absolwentką prestiżowego Uniwersytetu Medycznego Charite w Berlinie na kierunku stomatologia. Ukończyłam również Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku: prawo (5-letnie jednolite studia magisterskie), a także studia podyplomowe: prawo medyczne, z wynikiem celującym podyplomowe studia zarządzania organizacjami ochrony zdrowia w Szkole Głównej Handlowej oraz ryzyko i ubezpieczenie majątkowe w Akademii Leona Koźmińskiego. Aktualnie przygotowuję rozprawę doktorską poświęconą problematyce odpowiedzialności zawodowej lekarzy dentystów pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Górskiego z Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dążeniu do zaspokojenia Państwa potrzeb w zakresie ubezpieczeń starannie dopasowuję do nich ofertę jednego z największych ubezpieczycieli na świecie, firmy Allianz poprzez portal www.DENTALrisk.pl.

Jestem stałym mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Występuję jako pełnomocnik lekarzy dentystów w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarskimi w całej Polsce. 

W ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii Prawnej LexDental świadczę kompleksowe specjalistyczne usługi prawne wyłącznie dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie stomatologii. Stale obsługuję podmioty lecznicze i praktyki zawodowe, doradzając w szczególności w zakresie odpowiedzialności, a także tworzenia dokumentacji, w tym umów z lekarzami, personelem pomocniczym oraz procedur wewnętrznych, zapewniając Państwu bezpieczeństwo prawne oraz zgodność prowadzonej działalności leczniczej z obowiązującymi przepisami.

W swojej działalności prawniczej stawiam przede wszystkim na „profilaktykę” roszczeń. Od wielu lat prowadzę kompleksowe i praktyczne kursy z prawa medycznego, zdając lekarzom dentystom sprawę z tego, jak ważna jest znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich praktycznego zastosowania w codziennej pracy. 

Zrealizowałam szereg szkoleń dla członków towarzystw naukowych, m. in. Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, International Team of Implantology, izb lekarskich i towarzystw ubezpieczeniowych.

Przez ponad 8 lat byłam członkiem Komisji Stomatologicznej oraz Komisji Legislacyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Od marca 2019 roku pełnię funkcję v-ce Prezesa Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, biorąc udział m. in. w ministerialnych pracach nad regulacją zawodów pomocniczych w stomatologii.

 

Kontakt: 

milena.delijewska@lexdental.pl
+48 537 766 150

PRZYKŁADOWE REFERENCJE