Prawa pacjenta

50,00 

Kategoria:

Opis

Plakat z prawami pacjenta, w pełni odpowiadający wymogom na gruncie aktualnych przepisów oraz wytycznych organów kontrolnych, w tym Urzędu Wojewódzkiego.

W myśl art. 11 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych, uwzględniającej ograniczenia tych praw określone w tych przepisach. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia tę informację w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym.

Dokument jest zalaminowany i gotowy do zawieszenia w Twoim gabinecie, w wysokiej fotograficznej jakości, w formacie A4.
Wysyłka realizowana jest pocztą tradycyjną, następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia.