Co każdy lekarz dentysta – ortodonta o prawie wiedzieć powinien?

szkolenie internetowe
piątek, 10.02.2023 w godz. 20:30 - 22:30

 Program szkolenia:

1. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z zakresu ortodoncji
➢ Jak kształtuje się Twoja odpowiedzialność? Kiedy odpowiedzialność wobec pacjenta ponosi klinika a kiedy stomatolog?
➢ Których zapisów w „umowie o współpracy z podmiotem leczniczym” nie może zabraknąć, a które z nich są dla nas niebezpieczne?
➢ Czy wymagana jest specjalizacja z ortodoncji? Kiedy i w jakich okolicznościach zapytają nas o wiedzę i umiejętności?

2. ROSZCZENIOWY PACJENT W PRAKTYCE ORTODONTYCZNEJ
➢ Jak kształtują się roszczenia pacjentów leczonych ortodontycznie?
➢ Co zrobić, gdy pacjent:
– wzywa do zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienia,
– natychmiastowego wydania dokumentacji medycznej,
– podania nr polisy ubezpieczeniowej,
– jest niezadowolony z uzyskanego efektu?

➢ Jak zarządzić „reklamacją pacjenta” i żądaniem zwrotu kosztów?

3. WIELOPŁASZCZYZNOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ORTODONCJI
➢ Czym straszą nas (bez)skutecznie pacjenci?
➢ Omówimy na przykładach postępowania prowadzone m. in. przez Rzecznika Praw Pacjenta, Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej – by nie dać się zaskoczyć „procedurze”!

➢ Czy ubezpieczyciel w każdym przypadku uczyni zadość roszczeniom pacjenta?

4. DOKUMENTACJA MEDYCZNA udzielonych świadczeń zdrowotnych z zakresu ortodoncji, w szczególności:
➢omówimy:
– plan leczenia 
– umowę na leczenie ortodontyczne – sprawdzimy, czy na pewno zawierać ją na piśmie? Na które jej zapisy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Jakie są obowiązki i prawa stron umowy na leczenie?
➢ Przekonamy się, czy o zgodę w zgodzie tylko chodzi? I kiedy po nią sięgamy?
➢ Sprawdzimy, na co zwrócić szczególną uwagę w procesie kompletowania dokumentacji medycznej na potrzeby likwidacji szkody przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym czy postępowania przed Sądem?


Termin szkolenia:
piątek, 10.02 w godz. 20:30 – 22:30

Koszt udziału: 500 zł brutto

Prowadząca:
Milena Delijewska

lekarz dentysta | prawnik | mediator sądowy
pośrednik ubezpieczeniowy nr KNF 11250421/A

www.LexDental.pl
www.DENTALrisk.pl

REJESTRACJA NA SZKOLENIE


  DANE UCZESTNIKA


  Imię i nazwisko*:
  Numer PWZ:
  Stanowisko*:
  Prowadzę*:
  Adres email*:
  Powtórz adres email*:
  Telefon kontaktowy:
  Chcę wziąć udział w szkoleniu w terminie*:


  DANE DO FAKTURY


  Nazwa firmy:
  Ulica, numer:
  Miejscowość:
  Kod pocztowy:
  NIP:


  Akceptuję fakturę w wersji*:


  WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza i opłacenie jego udziału.
  2. W ciągu kilku godzin od zgłoszenia otrzymacie Państwo na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z danymi do płatności.
  3. Cena szkolenia wynosi 500 zł brutto.
  4. Bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty przesłana zostanie Państwu faktura wraz z danymi dostępu do szkolenia. W dniu kursu otrzymają również Państwo przypomnienie o kursie.
  5. Dane dostępu do szkolenia są do wykorzystania wyłącznie przez osobę zgłaszającą się na webinar z adresu, z którego dokonała rejestracji. W przypadku bezprawnego wykorzystania lub rozpowszechniania dostępu do pokoju konferencyjnego, a także w przypadku udziału osób nieuprawnionych, tj. niezarejestrowanych na szkolenie, osoby te zostaną obciążone pełną opłatą za udział w kursie na podstawie danych uzyskanych od operatora serwisu ClickMeeting.
  6. W przypadku zgłoszenia udziału w szkoleniu i niedokonania opłaty w terminie, rezerwacja zostaje anulowana.
  7. Do udziału w szkoleniu online potrzebna będzie tylko przeglądarka www oraz stabilny dostęp do internetu.
  8. Szkolenie skierowane jest wyłącznie do lekarzy dentystów. Jeśli osoba, która mimo niespełniania tego warunku wypełni formularz rejestracyjny, jej udział w szkoleniu zostanie anulowany, a dokonana opłata zwrócona.
  9. W przypadku rezygnacji z udziału do 10 dni przed planowanym terminem szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100 % wpłaconej kwoty. Rezygnacje przyjmowane są mailowo: milena.delijewska@lexdental.pl i telefonicznie pod nr 537 766 150.
  10. W wyjątkowych okolicznościach (np. choroba) organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. Zwrot uiszczonej opłaty za udział w kursie dokonany zostanie w terminie 3 dni od zaplanowanej daty szkolenia.
  11. Webinar prowadzony jest w dniu kursu na żywo i nie jest nagrywany.


  Wiadomość dla Organizatora - dodatkowe informacje:
  * - Pola wymagane