Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w podmiocie leczniczym

szkolenie internetowe
piątek, 08.09 w godz. 21:00 - 22:30

 Program szkolenia:

Zapraszam do udziału w internetowym kursie, który pozwoli sprawdzić gotowość do kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Państwa placówce stomatologicznej (=podmiocie leczniczym), mającej na celu ocenę zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki jej wykonywania. 

Wśród omawianych zagadnień m. in.:
– zasady i tryb kontroli
– przedmiot kontroli
– najczęstsze nieprawidłowości w podmiotach leczniczych
(placówkach stomatologicznych).

Krok po kroku omówimy i przeanalizujemy całą dokumentację, która podlega kontroli organu rejestrowego z uwzględnieniem aktualnych zmian przepisów, w tym:

– dokumentację zakładu leczniczego
– strukturę organizacyjną podmiotu
– akta osobowe
– dokumentację medyczną (zbiorczą i indywidualną)
– dot. stanu pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia
– dokumentację sprzętu medycznego
– umowy z innymi podmiotami.

Koszt udziału: 369 zł brutto
Szkolenie odbędzie się poprzez platformę internetową Clickmeeting.
Do udziału potrzebują Państwo wyłącznie dostępu do internetu.

Termin szkolenia online:
piątek, 08.09 w godz. 21:00 – 22:30


Prowadząca
:
Milena Delijewska
lekarz dentysta | prawnik | mediator sądowy
pośrednik ubezpieczeniowy nr KNF 11250421/A

www.LexDental.pl
www.DENTALrisk.pl

REJESTRACJA NA SZKOLENIE


  DANE UCZESTNIKA


  Imię i nazwisko*:
  Numer PWZ:
  Stanowisko*:
  Adres email*:
  Powtórz adres email*:
  Telefon kontaktowy:
  Chcę wziąć udział w następującym szkoleniu internetowym*:


  DANE DO FAKTURY


  Nazwa firmy:
  Ulica, numer:
  Miejscowość:
  Kod pocztowy:
  NIP:


  Akceptuję fakturę w wersji*:


  WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza i opłacenie jego udziału.
  2. W ciągu kilku godzin od zgłoszenia otrzymacie Państwo na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z danymi do płatności.
  3. Cena szkolenia wynosi 369 zł brutto.
  4. Bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty przesłana zostanie Państwu faktura wraz z danymi dostępu do szkolenia. W dniu kursu otrzymają również Państwo przypomnienie o kursie.
  5. Dane dostępu do szkolenia są do wykorzystania wyłącznie przez osobę zgłaszającą się na webinar z adresu, z którego dokonała rejestracji. W przypadku bezprawnego wykorzystania lub rozpowszechniania dostępu do pokoju konferencyjnego, a także w przypadku udziału osób nieuprawnionych, tj. niezarejestrowanych na szkolenie, osoby te zostaną obciążone pełną opłatą za udział w kursie na podstawie danych uzyskanych od operatora serwisu ClickMeeting.
  6. W przypadku zgłoszenia udziału w szkoleniu i niedokonania opłaty w terminie, rezerwacja zostaje anulowana.
  7. Do udziału w szkoleniu online potrzebna będzie tylko przeglądarka www oraz stabilny dostęp do internetu.
  8. Szkolenie skierowane jest wyłącznie do lekarzy dentystów. Jeśli osoba, która mimo niespełniania tego warunku wypełni formularz rejestracyjny, jej udział w szkoleniu zostanie anulowany, a dokonana opłata zwrócona.
  9. W przypadku rezygnacji z udziału do 10 dni przed planowanym terminem szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100 % wpłaconej kwoty. Rezygnacje przyjmowane są mailowo: milena.delijewska@lexdental.pl i telefonicznie pod nr 537 766 150.
  10. W wyjątkowych okolicznościach (np. choroba) organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. Zwrot uiszczonej opłaty za udział w kursie dokonany zostanie w terminie 3 dni od zaplanowanej daty szkolenia.
  11. Webinar prowadzony jest w dniu kursu na żywo i nie jest nagrywany.


  Wiadomość dla Organizatora - dodatkowe informacje:
  * - Pola wymagane