Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w podmiocie leczniczym

szkolenie internetowe
piątek, 17.02.2023 w godz. 20:30 - 22:00

 Program szkolenia:

Zapraszam do udziału w internetowym kursie, który pozwoli sprawdzić gotowość do kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Państwa placówce stomatologicznej (=podmiocie leczniczym), mającej na celu ocenę zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki jej wykonywania. 

Wśród omawianych zagadnień m. in.:
– zasady i tryb kontroli
– przedmiot kontroli
– najczęstsze nieprawidłowości w podmiotach leczniczych
(placówkach stomatologicznych).

Krok po kroku omówimy i przeanalizujemy całą dokumentację, która podlega kontroli organu rejestrowego z uwzględnieniem aktualnych zmian przepisów, w tym:

– dokumentację zakładu leczniczego
– strukturę organizacyjną podmiotu
– akta osobowe
– dokumentację medyczną (zbiorczą i indywidualną)
– dot. stanu pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia
– dokumentację sprzętu medycznego
– umowy z innymi podmiotami.

Koszt udziału: 369 zł brutto
Szkolenie odbędzie się poprzez platformę internetową Clickmeeting.
Do udziału potrzebują Państwo wyłącznie dostępu do internetu.

Termin szkolenia online:
piątek, 17.02.2023 w godz. 20:30 – 22:00


Prowadząca
:
Milena Delijewska
lekarz dentysta | prawnik | mediator sądowy
pośrednik ubezpieczeniowy nr KNF 11250421/A

www.LexDental.pl
www.DENTALrisk.pl

REJESTRACJA NA SZKOLENIE


  DANE UCZESTNIKA


  Imię i nazwisko*:
  Numer PWZ:
  Stanowisko*:
  Adres email*:
  Powtórz adres email*:
  Telefon kontaktowy:
  Chcę wziąć udział w następującym szkoleniu internetowym*:


  DANE DO FAKTURY


  Nazwa firmy:
  Ulica, numer:
  Miejscowość:
  Kod pocztowy:
  NIP:


  Akceptuję fakturę w wersji*:


  WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza i opłacenie jego udziału.
  2. W ciągu kilku godzin od zgłoszenia otrzymacie Państwo na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z danymi do płatności.
  3. Cena szkolenia wynosi 369 zł brutto.
  4. Bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty przesłana zostanie Państwu faktura wraz z linkiem aktywacyjnym, w który należy kliknąć, aby potwierdzić obecność na szkoleniu. W dniu kursu otrzymają również Państwo przypomnienie o kursie.
  5. Link aktywacyjny jest do wykorzystania wyłącznie przez osobę zgłaszającą się na szkolenie z adresu, z którego dokonała rejestracji. W przypadku bezprawnego wykorzystania lub rozpowszechniania dostępu do pokoju konferencyjnego, a także w przypadku udziału osób nieuprawnionych, tj. niezarejestrowanych na szkolenie, osoby te zostaną obciążone pełną opłatą udziału w kursie na podstawie danych uzyskanych od operatora serwisu ClickMeeting.
  6. W przypadku zgłoszenia udziału w szkoleniu i niedokonania opłaty w terminie, rezerwacja zostaje anulowana.
  7. Do udziału w szkoleniu online potrzebna będzie tylko przeglądarka www oraz stabilny dostęp do internetu.
  8. Szkolenie skierowane jest wyłącznie do lekarzy dentystów, a także nie-lekarzy, właścicieli podmiotów leczniczych. Jeśli osoba, która mimo niespełniania tego warunku wypełni formularz rejestracyjny, jej udział w szkoleniu zostanie anulowany, a dokonana opłata zwrócona.
  9. W przypadku rezygnacji z udziału do 10 dni przed planowanym terminem szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100 % wpłaconej kwoty. Rezygnacje przyjmowane są mailowo: milena.delijewska@lexdental.pl i telefonicznie pod nr 537 766 150.
  10. W wyjątkowych okolicznościach (np. choroba) organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. Zwrot uiszczonej opłaty za udział w kursie dokonany zostanie w terminie 3 dni od zaplanowanej daty szkolenia.
  11. Webinar prowadzony jest w dniu kursu na żywo i nie jest nagrywany.


  Wiadomość dla Organizatora - dodatkowe informacje:
  * - Pola wymagane