Rejestracja na szkolenie: Umowy i kontrole w gabinecie stomatologicznym

Język JavaScript nie jest włączony w przeglądarce, dlatego nie można otworzyć tego pliku. Włącz JavaScript i wczytaj ponownie.

Rejestracja na szkolenie
Program szkolenia:

1. Umowa o pracę w gabinecie stomatologicznym.
- rodzaje umów
- elementy konstrukcyjne
- obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy
- rozliczenia czasu pracy, w tym nadgodzin
- terminy i podstawy wypowiedzeń
- odpowiedzialność pracownika (np. za zepsuty sprzęt)
- klauzule dozwolone i niedozwolone w umowie o pracę
- sądowe spory pracownicze

2. Inne formy "zatrudnienia": umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług (kontrakt).
- jak ukształtować bezpieczną prawnie treść dla podmiotu leczniczego oraz lekarza dentysty?
- jak uniknąć zarzutu "ukrytego" stosunku pracy?
- odpowiedzialność na umowie cywilnoprawnej
- klauzule dozwolone i niedozwolone w umowach cywilnoprawnych

3. Umowa najmu gabinetu stomatologicznego.
- jak wynająć gabinet stomatologiczny?
- obowiązki podatkowe i rejestracyjne.

4. Kontrola w gabinecie stomatologicznym: 
a) SANEPIDu: "Próba generalna przed kontrolą Sanepidu", czyli wewnętrzny audyt w praktyce
b) GIODO:
- przetwarzanie danych w gabinecie stomatologicznym: jak, gdzie i kiedy?
- obowiązki dokumentacyjne lekarza dentysty
- umowy powierzenia danych
- monitoring wizyjny w gabinecie: obowiązki wobec pacjenta i pracowników
- co sprawdza GIODO?
- najczęstsze błędy i nieprawidłowości
c) ZUSu
d) Urzędu Skarbowego:
- zakres kontroli i uprawnienia kontrolerów
- obowiązki posiadacza kasy fiskalnej
- koszty uzyskania przychodu - na które uważać?
- "VAT czy bez-VAT" - analiza świadczeń stomatologicznych
e) Państwowej Inspekcji Pracy: przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w gabinecie stomatologicznym
- wymagana dokumentacja i obowiązki pracodawcy/ Zleceniodawcy; w tym m. in. szkolenia BHP, badania lekarskie, ocena ryzyka zawodowego
- wypadki przy pracy "w praktyce" - zakłucia i zranienia a obowiązki dokumentacyjne, czyli jak powinno wyglądać właściwe postępowanie po zranieniu lub kontakcie z materiałem potencjalnie zakaźnym?
- przebieg kontroli i najczęstsze nieprawidłowości
f) Urzędu Wojewódzkiego (=organu rejestrowego dla podmiotów leczniczych)
- zasady i tryb kontroli
- przedmiot kontroli
- najczęstsze nieprawidłowości w podmiotach leczniczych
(placówkach stomatologicznych).
Omówimy i przeanalizujemy całą dokumentację, która podlega kontroli organu rejestrowego z uwzględnieniem aktualnych zmian przepisów, w tym: dokumentację zakładu leczniczego, strukturę organizacyjną podmiotu, akta osobowe, dokumentację medyczną (zbiorczą i indywidualną), dot. stanu pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia, dokumentację sprzętu medycznego, umowy z innymi podmiotami.Metodologia kursu:
interaktywny wykład, studium przypadków, analiza dokumentacji, pytania i odpowiedzi

Pakiet szkoleniowy w cenie 990 zł obejmuje:
udział w kursie, materiały edukacyjne wraz z wzorami dokumentacji, tematyczne konsultacje indywidualne z prowadzącym do 2 tygodni po szkoleniu, certyfikat uczestnictwa, przekąski i przerwy kawowe dostępne przez cały czas trwania kursu

Prowadząca:
Milena Delijewska
Absolwentka prestiżowego Uniwersytetu Medycznego Charite w Berlinie na kierunku: stomatologia. Ukończyła również studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku: prawo, a także uzupełniająco w ramach studiów podyplomowych: prawo medyczne. Właściciel Kancelarii Prawa Medycznego LexDental, świadczącej specjalistyczne usługi prawne dla lekarzy dentystów.
* Wskazuje wymagane pytanie
Imię i nazwisko uczestnika *
Twoja odpowiedź
Chcę wziąć udział w szkoleniu "Umowy i kontrole w gabinecie..." w następującym miejscu i terminie: *
Stanowisko *
Prowadzę *
Wymagane
Pracuję na podstawie *
Wymagane
Zatrudniam w moim gabinecie na podstawie: *
Wymagane
Adres e-mail *
Twoja odpowiedź
Powtórz adres e-mail
Twoja odpowiedź
Telefon kontaktowy
opcjonalnie
Twoja odpowiedź
Dane do faktury
Twoja odpowiedź
Warunki Uczestnictwa *
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia. 2. Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z przesłaniem danych do płatności następuje poprzez wysłanie e-maila na adres podany w formularzu zamówienia. 3. Cena szkolenia wynosi 990 zł. Osoby, które nie wezmą udziału w szkoleniu zostaną obciążone kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury, jeżeli nie złożą pisemnej rezygnacji (mailowo) nie później niż 10 dni przed terminem szkolenia. 4. W wyjątkowych okolicznościach (np. choroba) lub w przypadku niezebrania ilości osób wystarczającej do organizacji szkolenia organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jednocześnie nie ponosząc odpowiedzialności za ewentualne koszty związane z dokonaną przez uczestników rezerwacją biletów i pokoi hotelowych. Zwrot uiszczonej opłaty za udział w kursie dokonany zostanie w terminie 10 dni od zaplanowanej daty szkolenia.
Wiadomość dla Organizatora
pytania / uwagi
Twoja odpowiedź
Proszę o fakturę w wersji elektronicznej *
Przesłana zostanie bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty na podany przy rejestracji adres e-mail.
Prześlij
Wyczyść formularz
Nigdy nie podawaj w Formularzach Google swoich haseł.
Ten formularz został utworzony w domenie LexDental. Zgłoś nadużycie