Formularz zamówienia: Roczny dostęp do BAZY WIEDZY

Poproś o prawa edycji
Język JavaScript nie jest włączony w przeglądarce, dlatego nie można otworzyć tego pliku. Włącz JavaScript i wczytaj ponownie.

Formularz zamówienia: Dostęp do BAZY WIEDZY
* Wskazuje wymagane pytanie
Imię i nazwisko Zamawiającego *
Twoja odpowiedź
Imię i nazwisko Użytkownika *
Twoja odpowiedź
Wybieram następujący dostęp do BAZY WIEDZY: *
Prowadzę *
Adres e-mail *
Twoja odpowiedź
Powtórz adres e-mail *
Twoja odpowiedź
Dane do faktury
nazwa firmy, adres, NIP
Twoja odpowiedź
Proszę o fakturę w wersji elektronicznej *
Przesłana zostanie bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty na podany przy rejestracji adres e-mail.
Regulamin dostępu do BAZY WIEDZY *
Za serwis www.lexdental.pl i dostęp do BAZY WIEDZY odpowiada Kancelaria Prawa Medycznego LexDental reprezentowana przez Panią dr Milenę Delijewską z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zielonogórskiej 12 a lok. 8, wpisaną do Centralej Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP: 9282077107, REGON: 022348915 zwana dalej Kancelarią. Dostęp do BAZY WIEDZY przysługuje wyłącznie uczestnikom dotychczas zrealizowanych przez Kancelarię szkoleń stacjonarnych. Podstawowym warunkiem dostępu do BAZY WIEDZY jest prawidłowo złożone i opłacone zamówienie. Możliwe jest ono poprzez wypełnienie i przesłanie formularza dostępnego poniżej. Cena dostępu do materiałów w BAZIE WIEDZY jest uzależniona od czasu trwania i wynosi: 1 200 zł na okres 12 miesięcy lub 450 zł na kwartał (3 miesiące). W ramach dostępu do BAZY WIEDZY na okres 12 miesięcy Użytkownik ma możliwość skorzystania z telefonicznych i internetowych konsultacji  polegających na udzieleniu odpowiedzi na pytanie prawne w zakresie zagadnień udostępnionych w BAZIE WIEDZY w wymiarze 2 godzin miesięcznie. Niewykorzystane godziny nie przechodzą na następny miesiąc. Kod dostępu do BAZY WIEDZY przeznaczony jest do korzystania wyłącznie przez jednego Użytkownika i zostanie przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Czas dostępu do serwisu liczony jest od daty przesłania kodu dostępu, która odpowiada terminowi zaksięgowania płatności na koncie Kancelarii.  Kancelaria  zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do serwisu w czasie wprowadzania zmian, jednak nie dłużej niż przez 48 godzin. Dostęp do BAZY WIEDZY uprawnia do korzystania przez wybrany okres ze wszystkich funkcjonalności serwisu, w szczególności do materiałów edukacyjnych i dydaktycznych oraz wzorów dokumentacji wyłącznie dla własnych potrzeb. Po upływie wybranego okresu abonament wygasa i nie jest tym samym automatycznie przedłużany.
Przetwarzanie danych zawartych w formularzu *
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji niniejszego zamówienia przez Serwis www.lexdental.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Prześlij
Wyczyść formularz
Nigdy nie podawaj w Formularzach Google swoich haseł.
Ten formularz został utworzony w domenie LexDental. Zgłoś nadużycie